Statystyki plagiatowania w Stanach Zjednoczonych i w Europie

Plag.pl jest jedynym dostawcą danych statystycznych związanych z plagiatem, zarówno dla instytucji europejskich, jak i amerykańskich. Zapewniamy także statystyki plagiatowania do użytku publicznego. Poniżej można zobaczyć kilka map ze statystykami plagiatowania dla Europy i Stanów Zjednoczonych.

Wszystkie dane są liczone w oparciu o dokumenty przesłane przez użytkowników. Dostarczamy tylko statystycznie istotne dane, w których margines błędu nie przekracza 10% ze stopniem niezawodności 95%.

Statystyki plagiatowania w Europie 2016 rok

Plagiat w Stanach Zjednoczonych

Plagiat w Stanach ZjednoczonychPodobnie jak w Europie, również w Stanach Zjednoczonych jest ogromna różnica w statystykach plagiatu we wszystkich stanach. Wskaźniki plagiatu wahają się od 6,4 % w północno-wschodnim stanie Vermont aż do ogromnych 24,2 % w południowym stanie Luizjana. Ta znacząca różnica pokazuje zdolność do redukcji ilości popełnianych plagiatów w Stanach Zjednoczonych.

Najgorsza sytuacja jeśli chodzi o plagiaty istnieje w południowo-zachodnich i południowo-wschodnich częściach Stanów Zjednoczonych. W południowo-wschodniej części USA wskaźniki wahają się od 9,4 % w stanie Maryland do 24,2 % w Luizjanie. Średni wskaźnik dla całego regionu wynosi 15,9 %.

W południowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych średnia jest jeszcze wyższa – wynosi 18,8 %. Najniższy wynik osiągnął stan Oklahoma, gdzie wskaźnik plagiatu to 14,0 %, a najwyższy panuje w stanie Teksas, gdzie osiąga 21,8 %.

Średnia statystyczna plagiatu jest lepsza w zachodniej części kraju, gdzie wynosi 13,8 %. Sekcja zachodnia pokazuje znacząco niższe wyniki dotyczące podobieństw znalezionych w przesłanych dokumentach, natomiast stany południowe mają o wiele wyższe dopasowania w swoich tekstach. Taka rozbieżność jest podobna do statystyk europejskich, w których kraje Europy Południowej, takie jak Hiszpania, Włochy i Grecja mają wyższe wskaźniki dopasowań.

Gdzie indziej w Stanach, w środkowo-zachodnich i północno-wschodnich sekcjach ogólne wskaźniki plagiatowania są niższe. Średni wskaźnik dla Środkowego Zachodu wynosi 12,7 %, osiągając najniższy wynik 6,7 % w stanie Wisconsin. Średni wskaźnik plagiatowanych tekstów na Północnym Wschodzie to zaledwie 10 %, co daje im wyróżnienie w postaci najniższego wyniku w całych Stanach Zjednoczonych.

Duży kontrast w tych wynikach pokazuje potencjał tego, jak nieoryginalne treści zawarte w pisanych dokumentach mogą zostać zmniejszone w tych dwóch krajach i ich poszczególnych regionach.

Error: map with the specified ID doesn't exist!
Zobacz tutaj cechy naszego antyplagiatu!